Wskazówki dla autorów i warunki publikacji

  Wskazówki dla autorów


Warunki publikacji

Wytyczne dotyczące etyki wydawniczej:

By wykluczyć przypadki niewłaściwego postępowania, kolegium redakcyjne posiada odpowiednie procedury postępowania dotyczące tzw. autorów-widmo, autorów gościnnych lub honorowych, plagiatów oraz auto-plagiatów.

"Autor-Widmo" ("Ghost-writing"): sytuacja, gdy ktoś wykonuje większą część pracy związaną z powstaniem publikacji bez ujawnienia jego tożsamości jako jednego z autorów lub bez wspomnienia jego udziału w części "Podziękowania", załączonej do pracy.
"Autorstwo gościnne" lub "Autorstwo honorowe": sytuacja, gdy jeden lub kilku autorów jest przypisanych do publikacji, podczas gdy faktyczny wkład ich pracy jest nieznaczny czy nieistotny.
"Plagiat": sytuacja użycia danych z czyjejś pracy bez ujawnienia źródła wykorzystanych informacji.
"Auto-plagiat": sytuacja użycia danych z własnej, wcześniej opublikowanej pracy bez ujawnienia źródła wykorzystanych informacji.

Informujemy, że utwory publikowane w czasopiśmie Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych (czyli artykuły) publikowane są w ramach Otwartego Dostępu (Open Access).
Kluczowe wytyczne na temat otwartego dostępu i otwartej nauki zawarte są w Deklaracji Budapesztańskiej.
Artykuły objęte są licencjąCreative Commons, a konkretnie licencją CC-BY. Jak podaje Creative Commons na swojej stronie internetowej: "licencja ta umożliwia kopiowanie, zmienianie, rozprowadzanie, przedstawianie i wykonywanie utworu jedynie pod warunkiem oznaczenia autorstwa".

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 633 13 36
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
helpdeskURK tel.: 4444
helpdeskURK e-mail: helpdeskURK[a]urk.edu.pl
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK