Zeszyty Naukowe - Problemy drobnych gospodarstw rolnych

W celu popularyzacji i międzynarodowej wymiany wyników badań naukowych, Europejskie Centrum Badawcze Drobnych Gospodarstw Rolnych za zgodą JM Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, powołało Zeszyty Naukowe Seria: Problemy drobnych gospodarstw rolnych – Problems of Small Agricultural Holdings. W serii tej są publikowane oryginalne wyniki badań naukowych związane z drobnymi gospodarstwami, z różnych ośrodków naukowych działających w całej Europie, w tym szczególnie na obszarze Unii Europejskiej. Do współpracy zaproszono wybitnych pracowników nauki i praktyki. Kolejne zeszyty stanowią forum dyskusyjne związane z rolą i funkcjonowaniem obszarów wiejskich o rozdrobnionej strukturze agrarnej.

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wykazu czasopism naukowych z dnia 9 grudnia 2016 roku, za artykuły publikowane w czasopiśmie "Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych" autor otrzymuje 7 punktów.

Informujemy, że czasopismo "Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych" jest indeksowane w BazEkon

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie