Redaktorzy

Redaktorzy Tematyczni
Mariusz Dacko (ochrona środowiska rolniczego i zrównoważony rozwój)
Barbara Kiełbasa (doradztwo i integracja gospodarcza)
Edyta Molik (produkcja zwierzęca)
Arkadiusz Niedziółka (przedsiębiorczość i agroturystyka)
Łukasz Satoła (rozwój lokalny i samorząd terytorialny)
Robert Witkowicz (produkcja roślinna)
Tomasz Wojewodzic (ekonomika i organizacja rolnictwa)
Dariusz Żmija (WPR i rozwój obszarów wiejskich UE)

Redaktor Statystyczny
Karol Kukuła

Redaktorzy Językowi
Michelle Atallah (jęz. ang.), Magdalena Kot (jęz. pol.) BazEkon

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 633 13 36
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
helpdeskURK tel.: 4444
helpdeskURK e-mail: helpdeskURK[a]urk.edu.pl
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK