Redaktorzy

Redaktorzy Tematyczni
Mariusz Dacko (ochrona środowiska rolniczego i zrównoważony rozwój)
Barbara Kiełbasa (doradztwo i integracja gospodarcza)
Edyta Molik (produkcja zwierzęca)
Arkadiusz Niedziółka (przedsiębiorczość i agroturystyka)
Łukasz Satoła (rozwój lokalny i samorząd terytorialny)
Robert Witkowicz (produkcja roślinna)
Tomasz Wojewodzic (ekonomika i organizacja rolnictwa)
Dariusz Żmija (WPR i rozwój obszarów wiejskich UE)

Redaktor Statystyczny
Karol Kukuła

Redaktorzy Językowi
Michelle Atallah (jęz. ang.), Magdalena Kot (jęz. pol.) BazEkon

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie